LOGO:   alles met  4 woorden en 3 honingraten

Dirk, bestuurslid van Theater Speranza is eveneens de ontwerper van het logo. Dirk is er in geslaagd om het hele project Speranza in dit logo samen te brengen.

De naam SPERANZA is essentieel, want de naam betekent ‘HOOP’ en staat zo voor de verzameling van ‘goede doelen’ waarvoor ‘ontzettend veel enthousiaste mensen’ zich uit solidariteit inzetten.
Dirk koos hierbij voor HET WARMSTE THEATER als epitheton ornans… wel een beetje analoog met ‘de warmste week’… je weet wel!

Vooral sterk visueel:

- Met de 3 kopjes heeft Dirk de link met het theater gemaakt. De drie personages vertolken zienderogen schakeringen van gevoelens van verdriet of angst, neutraliteit maar ook van blijdschap, geluk en hoop.

- Dirk koos bewust voor de vorm van honingraten, die bijen maken tot berging van honing. Hiermee is nu snel de vertaling gemaakt naar de essentie van ons theaterproject:  ons theaterspel moet dienen om euro’s te bergen die goede doelen ten goede moeten komen.

Bedankt, Dirk… ’t is subliem!