hart voor mensen is een welzijnsschakel die in Lauwe en Rekkem mensen in armoede wil ondersteunen. 
Armoede kan vele vormen aannemen: financieel, fysiek of sociaal. 
We willen een band opbouwen waardoor iedereen zich thuis kan voelen en waardoor solidariteit écht hart en handen krijgt. 
Daarvoor werken we samen met vrijwilligers, sponsors en mensen in armoede zelf om zelfredzaamheid te ondersteunen.