De Katrol

De Katrol

Kinderen uit kansarme milieus ondervinden dikwijls extra moeilijkheden om mee te kunnen op school.
De omstandigheden thuis verhinderen bijvoorbeeld dat ze rustig hun huiswerk kunnen maken, gezinsproblemen nemen ze mee naar school, ouders ondersteunen de kinderen soms minder.
Het gebeurt dat leerkrachten zich hier niet van bewust zijn. Het momenteel binnen OCMW-Ichtegem lopende project 'Katrol' -studieondersteuning aan huis voor leerlingen van het basisonderwijs uit kwetsbare gezinnen uit Ichtegem- wil daar verandering in brengen.

Studenten hoger onderwijs uit een pedagogische en/of sociale studierichting volgen één kind uit een kansarm milieu intensief op.
Onder begeleiding en opvolging van een professionele medewerker gaan ze tweemaal per week studieondersteuning aan huis verlenen bij deze kwetsbare gezinnen en dit gedurende drie maanden. Met 'Katrol' hoopt men een studiecultuur te installeren binnen deze gezinnen. Dit wil zeggen een plaats, een tijdstip en aandacht voor schoolwerk en onderwijs.