Team


De media confronteren ons quasi dagelijks met de – voor veel mensen -  pijnlijke schaduwzijden in onze samenlevingen. De dagelijkse portie van dit soort berichtgeving beïnvloedt ontegensprekelijk de visies op de manier van samenleven: politiek, socio-economisch, cultureel , ons mens- en wereldbeeld en eveneens onze kijk op religies.

Tegenover het ‘slechte nieuws’ gebeuren – God zij dank – ontzettend  véél ‘goede’ dingen.
In élk dorp, élke gemeente of stad zijn werkgroepen – meestal op vrijwillige basis - actief bezig om ‘positieve’ initiatieven – ’t zij dichtbij of verderaf – te [helpen] realiseren.

Vaak komt het er op aan dat die werkgroepen ook ‘financiële’ middelen moeten zoeken /vinden.  
Dankzij de steun van veel sympathisanten lukt het wéér! Véél mensen blijven bereid om eerlijke projecten moreel én financieel te steunen.

 

Wat is theaterproject SPERANZA?

 • Als  rondreizend amateurtoneelgezelschap doorkruisen we Vlaanderen;
 • we zijn lid van OPENDOEK, de overkoepelende organisatie van het amateurtoneel;
 • de stichters [Danny, Dirk en Herman] hebben Speranza eind 2016 opgericht;
 • we trekken jaarlijks  rond vanaf eind februari tot eind juni;
 • we hechten veel belang aan de stukkeuze: stukken met een boeiende verhaallijn, eventueel met een diepere betekenis genieten onze voorkeur – het stuk moet een breed publiek kunnen aanspreken;

 • wat ‘eigen’ is aan ons gezelschap: 
  - w
  e spelen ‘nagenoeg gratis’. 
  - we spelen enkel voor 'goede doelen'

 

 

<script>
(function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){
(i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),
m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)
})(window,document,'script','https://www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

ga('create', 'UA-99336535-1', 'auto');
ga('send', 'pageview');

</script>